Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

NƯỚC MẮT MÙA THU - PHẠM DUY - LỆ THU - Keßeler Le

1 nhận xét:

người cóp nhặt thời cuộc nói...

thật đẹp,làm tôi muốn thành nhiếp ảnh gia để chiêm ngưỡng những tác phẩm cuả Tạo Hóa(trứơc khi bi tiêu diệt bởi thời gian)